Hikmah Membaca Surat Yasin


Berikut Beberapa Hikmah Membaca Surat Yassin :
  • Sabda Rasulullah S.A.W, "Apabila datang ajal orang yang suka membaca surat Yasin setiap hari, maka turunlah beberapa Malaikat berbaris bersama Malaikat Maut, mereka berdoa dan meminta dosanya diampunkan Allah, dan menyaksikan ketika mayatnya dimandikan dan turut menyembahyangkan jenazahnya". Malaikat Maut tidak mau memaksa mencabut nyawa orang yang suka membaca Yassin, sehingga datang Malaikat Ridwan dari Surga membawa minuman untuknya. ketika dia meminumnya alangkah nikmat perasaannya dan dimasukkan kedalam kubur dengan rasa bahagia dan tidak merasa sakit ketika nyawanya diambil.
  • Sabda Rasululla S.A.W, "Barang siapa sembahyang sunat dua rakaat pada malam jum'at, dibaca pada rakaat pertama surat Yasin dan rakaat kedua Tabaroka, Allah jadikan setiap huruf cahaya dihadapannya pada hari kemudian dan dia akan menerima suratan amalannya ditangan kanan dan diberi kesempatan membela 70 orang daripada ahli rumahnya tetapi siapa yang meragukan keterangan ini, dia adalah orang yang munafik.
  • Sabda Rasulullah S.A.W : "Barang siapa yang membaca surat Yasin karena Allah Azza Wa Jalla, Allah akan mengampuni dosanya dan memberinya pahala seperti membaca Al-Qur'an 12 x, jika dibacakan Yasin pada orang yang sedang sakit, Allah menurunkan untukknya setiap satu huruf sepuluh Malaikat. Para Malaikat itu berdiri dan berbaris didepannya, memohonkan ampunan untuknya, menyaksikan saat ruhnya dicabut, mengantarkan jenazahnya, bershalawat untuknya, menyaksikan saat penguburannya. Jika surat ini dibaca saat sakaratul maut, maka datanglah padanya malaikat Ridwan penjaga surga dengan membawa minuman dari surga, kemudian meminumkan kepadanya pada saat ia masih berada diranjangnya, setelah minum ia mati dalam keadaan tidak haus, sehingga ia tidak membutuhkan telaga para nabi sampai masuk surga dalam keadaan tidak haus."(Tafsir Nur Ats-tsagalayn 4/372)
  • Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah S.A.W, bersabda : "Barang siapa yang mendatangi perkuburan lalu membaca surat Yasin, maka pada hari itu Allah meringankan siksaan mereka dan bagi  yang membacanya mendapatkan kebaikan sejumlah penghuni kubur di perkuburan itu." (Tafsir Nur Ats-tsagalayn 4/373)
  • Imam Ja'far Ash-Shadiq(as):"Sesungguhnya setiap sesuatu mempunyai hati, dan hati Al-Qur'an adalah Surat Yasin, barang siapa yang membacanya sebelum tidur atau disiang hari sebelum bepergian, maka hari itu sampai sore hari ia tergolong pada orang-orang yang terjaga dan dikaruniai rezeki. Barang siapa yang membaca dimalam hari sebelum tidur, Allah mengutus seribu Malaikat untuk menjaganya dari keburukan semua syetan yang terkutuk dan dari setiap penyakit, jika ia mati pada hari itu, Allah akan memasukkannya ke Surga, 3000 Malaikat hadir untuk memandikannya, memohon ampunan untuknya, mengantarkannya kekuburnya sambil memohonkan ampunan untuknya ketika ia dimasukkan ke liang lahatnya, para Malaikat itu beribadah kepada Allah didalam liang lahatnya dan pahalanya dihadiahkan kepadanya, kuburannya diluaskan sejauh batas pandang, diamankan dari siksa kubur dan dipancarkan kedalam kuburnya cahaya dari langit, sampai Allah membangkitkannya dari kuburnya." (Kitab Tsawabul A'mal, Hal. 111)